CORREU ELECTRÒNIC

(Només Orientacions)

Aquest servei es dirigeix a aquelles persones que desitgen tenir una opinió professional sobre una qüestió o problema específics. Hem de tenir en compte que a través de correu electrònic no es pot dur a terme un tractament degudament estructurat. Més aviat té l'objectiu de poder oferir una resposta d'assessorament en relació al problema que ens impedeix avançar en la nostra vida diària. Tot i així, cada consulta s'estudia de forma totalment personalitzada i amb la garantia d'obtenir un punt de vista professional i imparcial per part d'un psicòleg col•legiat (www.copc.cat).

L'avantatge del correu electrònic respecte a d'altres formes de comunicació virtual és la no necessitat per part del client i terapeuta de connectar-se simultàniament. És a dir, el client pot escollir el millor moment per a escriure i exposar de la forma més clara i concisa possible el problema que l'ha portat a consulta (veure formulari de consulta).

Hi ha persones que, per la seva problemàtica o bé per la seva manera de ser, presenten més dificultat que d'altres per a expressar els seus sentiments, les seves emocions i els seus pensaments de forma verbal. Aquest tipus de consulta no pretén fomentar aquesta forma de comunicació sinó ajudar a qui té aquestes dificultats a donar el primer pas per a solucionar el seu problema.

D'altra banda, el simple fet d'escriure ja resulta terapèutic, donat que estem obligats a estructurar les nostres idees, els nostres estats d'ànim i les nostres emocions per tal que el nostre interlocutor pugui entendre quin és el nostre problema.

Un cop rebuda la consulta, s'intentarà donar una resposta en un termini d'entre 24 i 48 hores des de la seva recepció.

XAT

Hi ha persones que necessiten seguir un tractament més estructurat, tot i que per les raons que siguin no els és fàcil o còmode seguir-lo de forma presencial.

En aquest cas, les noves tecnologies ens ofereixen els serveis de Xat que ens permeten poder engegar una teràpia d'una manera força semblant a com es faria en una consulta presencial, tot i que som conscients de les limitacions que aquests mètodes poden oferir.

Aquest tipus de psicoteràpia es complementarà amb comunicacions a través de correu electrònic quan així sigui necessari: auto-registres, tasques per dur a terme a casa, dubtes sobre sessions anteriors, etc. En la Teràpia Breu Estratègica no es determina prèviament la durada de la sessió, doncs cada problema i cada persona poden requerir d'un temps diferent: potser amb 20 minuts n'hi ha prou, o bé se'n necessitaran 90 per a poder copsar millor totes les característiques del problema. Habitualment la freqüència de les sessions serà quinzenal, a no ser que les característiques del problema recomanin una variació.

Psicoterapeuta i client acorden un màxim de 10 sessions per a començar a veure algun canvi respecte la situació original del problema. Si en aquestes 10 sessions no s'ha observat cap canvi, es decidirà no continuar amb la teràpia, doncs el terapeuta no vol (ni hauria de) ser còmplice del problema del seu client. Si, en canvi, s'han observat canvis que van en la bona direcció, es pot decidir conjuntament continuar la teràpia, tot i que en la majoria dels casos 10 sessions són suficients per a solucionar el problema (vegeu Estudis d'Eficàcia i Eficiència).

En principi, per a dur a terme la psicoteràpia s'utilitzarà el Messenger, tot i que pot ser un altre programa si el client ho prefereix així.

TELÈFON

Si per les raons que siguin el client disposa i prefereix utilitzar el telèfon fix, en el formulari de consulta només haurà d'indicar el seu número i nosaltres el trucarem sense cap cost afegit. Pel que fa a la durada i freqüència de les sessions, són les mateixes que les detallades a l'apartat PSICOTERÀPIA VIA XAT.