L'enfocament estratègic s'ocupa de la manera com la persona percep i gestiona la seva realitat a través de la comunicació amb si mateix, amb els altres i amb el món, transformant-la en funcional per tal de poder intervenir sobre ella.

 

 

amb un mateix

amb els altres

AMB EL MÓN

 

Els problemes de les persones són el producte de la interacció entre la persona i la realitat; indagar sobre l'origen per tal de trobar solucions és, sovint, enganyós.

El mecanisme fonamental de l'enfocament estratègic és la Solució Intentada: es tracta d'aquelles reaccions i comportaments que es duen a terme per tal d'afrontar els problemes però que, per contra, compliquen, no resolen i es converteixen en models disfuncionals en la interacció amb la realitat.

El comportament disfuncional (la Solució Intentada) és la reacció que la persona creu que és la millor per tal d'afrontar una determinada situació: el problema existeix en virtut del que s'ha intentat fer per tal de resoldre'l.

Des de l'enfocament estratègic s'indaga en les Solucions Intentades per tal de reduir la complexitat del problema i així decidir quina serà la millor intervenció.

Si la solució intentada funciona, el problema no sorgeix. En canvi, si la solució intentada no funciona i es reitera una vegada i una altra, la mateixa es converteix en el problema.